Siirry pääsisältöön

Tekstit

Minä taiteen tekijänä ja kehittäjänä osana kulttuuri-ilmastonmuutosta

Uusimmat tekstit

Menetelmä olet sinä itse

20.4.2020 Luovasti verkossa - menetelmä olet sinä itse- aito oppiminen ja aito opettaja Tänään otan keskustelumppanikseni kirjan Ruumiillisuus ja työelämä ja sieltä lainaukset. “Kirjoittajat kirjoittavat myös, että oppilaat oppivat lopulta ehkä jopa enemmän siitä, miten opettajat ovat kuin mitä he tekevät. ”( Ruumiillisuus ja työelämä, 2016 s.202)  Toinen lainaus on todella lähellä sydäntäni uutta ops-työtä tavoiteltaessa käytännön toimiin. “ Tietoisuustaitoihin perustuva opettaminen kehittää oppimisyhteisöä, jossa oppilaat kukoistavat tiedollisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti ja jossa opettajat menestyvät työssään sekä henkilökohtaisessa elämässään. ( Ruumiillisuus ja työelämä, 2016 s. 207) Daniel Rechtschaffen mukaan tietoisuustaitojen ja itsetutkiskelun avulla opettajan on mahdollista saavuttaa edellä mainut kaltaista muutosta omassa työssään. Muutoksesta seuraavat hänen mukaansa viisaus, kypsyys ja moraali jotka koituvat lahjaksi oppilaalle. Ajattelen,  että nä
Ruumiin puheesta yhteiseen resonointiin Haluan voittaa pelkoni.  19.4.2020 13:29 Keskustelukumppaniksi matkalleni olen valinnut lyhyitä mietelmiä John Kabat-Zinnin kirjasta kotiinpaluu (Basam books 2010).  ON NIIN HELPPOA KATSOA näkemättä, kuunnella kuulematta, olla haistamatta kostean maan tuoksua sateen jälkeen ja jopa koskettaa toista ihmistä tuntematta tunteita, joita välitämme ja joita otamme vastaan. Näihin niin tavallisiin tilanteisiin, joissa ohitamme tässä aistittavana ja haivaittavana olevan, koskipa se sitten silmiämme, korviamme tai muita aistejamme, viittaamme yhteyden puuttumiseen. ( John Kabat-Zinn, Basam books 2010, s 42) Ajan ilmiö COVID 19 haastaa kommunikoimaan,  vuorovaikuttamaan ja tiedottamaan sekä tiedostamaan kokonaan uudella tavalla, tai uudella tasolla. Palaan omiin aikaisempiin elämän kokemuksiini omaelämäkerralliseen autobiografiseen tutkivaan uteliaaseen lähestymistapaan instituutioiden ja auktoriteettien sekä enemmän tietävien ulottumattomiss
TYÖTÄ TAIDETTA PEDAGOGIIKKAA KOULUTUSTA Kun opettajasta siirrytään ohjaajaksi ja kouluttajasta valmentajaksi löytyy polku konsultoivan ammatillisen erityisopettajan työtapaan asiantuntijana, yrittäjänä ja innovatiivisena kehittäjänä - vai löytyykö? Kantavatko rakenteet, jakautuuko tieto ja kuinka käy vallan, kilpailun ja demokratian ja mikä ihmeen deliberatiivinen aesenne? Entä mihin taidetta tarvitaan! https://esteetonry.wordpress.com https://metodologinenmenu.wordpress.com https://www.youtube.com/watch?v=nK3vPRQPP98 https://www.youtube.com/watch?v=rvmb7taCD28 https://www.youtube.com/watch?v=nK3vPRQPP98&t=15s https://www.youtube.com/watch?v=sSl-ZtBpHxE https://vimeo.com/152417369 https://vimeo.com/101895276 https://vimeo.com/153216274

Muuntojoustavat oppimisympäristöt

AJATUKSIA PÖYTÄLAATIKON UUMENISTA 2007, PAREMPIA AIKOJA ODOTELLESSA. UUDISTAVA VUOROVAIKUTUS - MUUNTOJOUSTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT- KERROKSET - VÄLIT - RAKENTEIDEN KUNTOISUUS - HUOLTO - KUNNOSSAPITO MOWEART (movement, wellness, art) Johdanto Vuodesta 2003 lähtien olen etsinyt uusia väyliä ja muotoja taiteilijana ja taidepedagogina sekä kouluttajana vaihteoehtoisille työllistymisen mahdollisuuksille muuttuvasta yhteiskunnassa. Muuntoa, joustavuutta sekä rohkeutta vaativa etsintä alkaa tulemaan tiensä päähän. Taiteilijan identiteetti hahmottuu, ammatti-identiteetti liikkuu, identiteettityö muuttuu autoetnografiseksi tutkimukseksi... MoWeArt palvelutuotanto konsepti itsessään on muuntojoustava oppimisympäristö jossa formaali, nonformaali ja informaali oppiminen kutovat verkkojaan myös arjen, isnstituutioiden ja yhteiskunnan liikkeenä. Vuorovaikutteinen palvelutuotantomalli avautuu jaettavaksi vain aidossa, luottamuksellisessa sekä yhteistoiminnallisessa ympäristössä jossa op

Muuntojoustavat oppimisympäristöt

MUUNTOJOUSTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT / OPETTAJAN ARJEN KOREOGRAFIAT Muuntojoustavat oppimisympäristöt pitävät sisällään: - läsnäolon pedagogiikka, erilaiset avoimet tekniikat (Parviainen 2006) - aito opettaja, opettajan ammatti-identiteetti, opettaja performanssi taiteilijana - luonnollinen liike, improvisaatio (Aromaa), hyvinvoiva opettaja uudet työn haasteet - merkitys perspespektiivit (Mezirow) - opettajan hiljainen tieto (Polanyi) - oppimiskäsitykset liikkeessä ja kärrynpyöriä tekemässä (integratiivinen pedagogiikka) Kehon päiväkirja: 1.  vaihe: opettaja tutustuu omaan kehollisuuteensa yksinkertaisten kehoa ja mieltä yhdistävien harjoitteiden avulla / reflektoiminen "uuden tiedon meditoiminen" - yksin 2. vaihe: tuo huomionsa muihin liikkujiin, ympärillä oleviin ihmisiin ja asioihin, herättää luovuuttaan kehosta käsin / reflektoiminen, oivallusten jakaminen - yhdessä "uuden tiedon meditoiminen" 3. vaihe: alkaa luomaan dialogia / vuoropuhelua ympä

Tavoitteenani opintoihin hakeutuessani konsultoiva ammatillinen erityisopettaja

Prosessi 1. koulutukseen hakeminen, näin kirjoitin. Ammatillinen Erityisopettajakoulutus Yhteishaku 2013 Pauliina Ruhanen Freelancer tanssinopettaja, kouluttaja, tanssitaiteilija Sivutoiminen tuntiopettaja, kouluttaja Erityisopetuksen työtehtäväni tällä hetkellä: Toimin freelancer tanssinopettajana ja kouluttajana niin vammaisten kuin ei vammaisten taideopetuksessa sekä kolmannen sektorin yhdistystoiminnassa. Työtapanani kehollisessa ilmaisussa ja tanssinopetuksessa on ”tanssi kuuluu kaikille”, periaatteella. Tästä johdannaisena tunti rakenteeni koostuu sellaisesta ajattelusta ja toiminnasta jossa osallistuminen on kaikille mahdollista ja esteetöntä. Integraation ja inkluusion mahdollistaminen työssäni ja koulutuksessa on kiinnostukseni kohteena toiminnallisessa taidepedagogiikassa. Erityisopetuksen tila ja tarve työpaikassani. Nimeä tärkeimpiä kehittämistarpeita oppilaitoksessasi. Lähestyn erityisopetuksen tilaa ja tarvetta useamman työnantajan sivutoi